منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

نگاهي بر طرح ملي كاهش تلفات برق و منافع و دستا وردهاي آن

يكي از دلايل اصلي بالا بودن تلفات انرژي قدمت و فرسودگي شبكه و تجهيزات است، به طوري كه براي مثال نيمي از شبكه توزيع تهران بالاي 25 سال قدمت دارد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4079/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%82-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%88-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7-%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%86

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 04 شهریور 1394 11:56

سایر خبرهای مرتبط