منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.دوشنبه 7 فروردين 1396
 
Mar 27 2017
 برابر با 


حضور فعال سابا در دومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي

سابا با برگزاري غرفه و ارائه مقالات تخصصي به صورت شفاهي حضور فعال و گسترده اي در دومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي داشته است.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4084/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 10 شهریور 1394 13:52

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط