منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

حضور فعال سابا در دومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي

سابا با برگزاري غرفه و ارائه مقالات تخصصي به صورت شفاهي حضور فعال و گسترده اي در دومين كنفرانس و نمايشگاه بين المللي انرژي خورشيدي داشته است.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4084/%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 10 شهریور 1394 13:52

سایر خبرهای مرتبط