منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.پنجشنبه 10 فروردين 1396
 
Mar 30 2017
 برابر با 


سابا در نمايشگاه بزرگ­ترين گردهمايي متخصصان حوزۀ انرژي خورشيدي جهان حضور يافت

سابا در دومين كنفرانس و نمايشگاه بين ­المللي انرژي خورشيدي فعالانه حضور يافت.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4085/%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%88%D8%B2%DB%80-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 10 شهریور 1394 14:05

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط