منو

مهندس چيت­ چيان وزير نيرو:عمليات اجرايي طرح فهام را افتتاح مي­كنند

سابا دست­ آوردها و پايلوت ­هاي مرحلۀ اول طرح فهام را به نمايش مي ­گذارد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4087/%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3-%DA%86%DB%8C%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A7%D9%81%D8%AA%D8%AA%D8%A7%D8%AD-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 11 شهریور 1394 12:49

سایر خبرهای مرتبط