منو

برگزاري اولين همايش برچسب انرژي ساختمان

اولين همايش برچسب انرژي ساختمان با همكاري مجتمع رسانه ­اي صنعت ساختمان و راه كشوربرگزار گرديد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4088/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%D8%B1%DA%86%D8%B3%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D8%B1%DA%98%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 11 شهریور 1394 21:07

سایر خبرهای مرتبط