منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

شركت هاي ژاپني ميكروگريد ساختند

بعدازحادثه نيروگاه اتمي فوكوشيما اتفاق در تاريخ )2011 march 1121 اسفند1389)سه پروژه درنظر گرفته شده است براي تامين انرژي درزمان وقوع بحران و حوادث طبيعي (زلزله و سونامي.........)

FG_AUTHORS:

Read more http://hooshmand.saba.org.ir/fa/news/4081/%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86%DB%8C-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%DA%AF%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86%D8%AF

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 08 شهریور 1394 13:57

سایر خبرهای مرتبط