منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

افتتاح نخستين مركز پايش فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي در مشهد

اولين مركز پايش فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي (فهام) (Mashhad FCS) با حضور مدير عامل شركت توانير در توزيع برق مشهد افتتاح شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4076

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 02 شهریور 1394 13:05

سایر خبرهای مرتبط