منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

اولين مركز پايش فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي(فهام)(Mashhad FCS) با حضور مدير عامل شركت توانير در توزيع برق مشهد افتتاح شد

مهندس كردي مدير عامل شركت توانير به همراه مهندس خوش خلق معاون هماهنگي توزيع، مهندس مدقق معاون سيستم هاي اندازه گيري و شبكه هوشمند سازمان بهره وري انرژي ايران (سابا)، مهندس سعيدي مدير عامل شركت توزيع برق مشهد، مهندس عقدايي دبير انجمن صنفي كارفرمايان شركت هاي توزيع و جمعي از معاونين و مديران شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد اولين مركز پايش فراسامانه هوشمند اندازه گيري و مديريت انرژي در مشهد را افتتاح كرد.

FG_AUTHORS:

Read more http://hooshmand.saba.org.ir/fa/news/4077

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 02 شهریور 1394 13:56

سایر خبرهای مرتبط