منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

براي نخستين بار در كشور برگزيدگان جايزۀ ملي مديريت انرژي انتخاب شدند.

همايش تقدير از برگزيدگان نخستين دورۀ جايزۀ ملي مديريت انرژي برگزار شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4073

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 27 مرداد 1394 16:05

سایر خبرهای مرتبط