منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.دوشنبه 7 فروردين 1396
 
Mar 27 2017
 برابر با 


توليد انرژي از علف هاي هرز

پژوهشگران در يك پروژه تحقيقاتي اروپايي با در نظر داشتن فوايد گوناگون گياهان، به بررسي توليد انرژي از علف هاي خودرو و هرز پرداختند.

منبع http://sabainfo.ir/fa/news/121579

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 20 مرداد 1394 18:14

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط