منو

نخبگان انرژي به آسيب­ شناسي مشكلات اجرايي استانداردهاي انرژي در كشور پرداختند

سي و ششمين گردهمايي فصلي كميتۀ ملي انرژي با موضوع نقش و جايگاه استاندارد هاي انرژي با مشاركت سابا برگزار شد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4060

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 07 مرداد 1394 20:35

سایر خبرهای مرتبط