منو

با ارتقا رتبه مصرف انرژي كولر هاي گازي مي توان تا چهار هزار مگاوات در كاهش پيك مصرف مؤثر بود

ظرفيت بالقوه كاهش توان مصرفي در كولرهاي گازي، با بهبود رتبه انرژي، 4 ميليون كيلو وات در پيك مصرف است.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4052

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 30 تیر 1394 14:57

سایر خبرهای مرتبط