منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

سابا و كميتۀ ملي انرژي:سي و ششمين گردهمايي بررسي نقش و جايگاه استانداردهاي انرژي را برگزار مي كنند.

سي و ششمين گردهمايي فصلي بررسي نقش و جايگاه استاندارد هاي انرژي با مشاركت سابا و كميتۀ ملي انرژي برگزار مي­شود.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4051

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 24 تیر 1394 12:54

سایر خبرهای مرتبط