منو

بخش عمومي و ادارات دولتي بين 2500 تا 3000 مگاوات از بار سرمايشي كشور را به خود اختصاص داده اند

استفاده از تجهيزات سرمايشي در شروع فصل گرم سال از دلايل عمدۀ افزايش پيك بار شبكۀ سراسري كشور بوده است. به طوري كه داده هاي آماري محدودۀ بارهاي سرمايشي را 13 تا 18 هزار مگاوات نشان مي دهد و از سال 1389 با افزايش چشم گير بكارگيري بارهاي سرمايشي در بخش عمومي از جمله ادارات دولتي، پيك بار شبكه از شب به روز انتقال يافته است.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4042

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 14 تیر 1394 13:07

سایر خبرهای مرتبط