منو

شوراي پژوهش، آموزش و فن­ آ وري وزارت نيرو: سند توسعه فن­ آوري موتورهاي الكتريكي پيشرفتۀ (پربازده) را تصويب كرد

سند توسعۀ فن ­آوري موتورهاي الكتريكي پيشرفته در نشست شوراي پژوهش، آموزش و فن ­آوري وزارت نيرو به تصويب رسيد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4037

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 08 تیر 1394 19:34

سایر خبرهای مرتبط