منو

آشنايي بسيجيان ادارات شهرستان خوي با مباحث بهينه سازي مصرف انرژي

دفتر نمايندگي سابا سمينار آموزشي بهينه سازي مصرف انرژي را براي بسيجيان ادارات شهرستان خوي برگزار نمود.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4027

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 30 خرداد 1394 20:15

سایر خبرهای مرتبط