منو

تدوين استاندارد ملي سامانه كنترل هوشمند ساختمان (B.M.S)

مجري طرح بهينه سازي مصرف انرژي سازمان بهره وري انرژي (سابا) از تدوين استاندارد ملي سامانه كنترل هوشمند ساختمان خبر داد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4034

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 06 تیر 1394 14:24

سایر خبرهای مرتبط