منو

سابا و مركز آموزش مديريت دولتي تفاهم­نامۀ همكاري­هاي علمي مبادله كردند

تفاهم­نامۀ همكاري­هاي علمي بين مركز آموزش مديريت دولتي و سابا منعقد گرديد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/4020

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 27 خرداد 1394 14:10

سایر خبرهای مرتبط