منو

برگزاري كارگاه تخصصي مديريت انرژي در ساختمان با استفاده از نرم افزار Designbuilder در همدان

دفتر نمايندگي سابا با همكاري شركت توزيع نيروي برق استان همدان كارگاه مديريت انرژي در ساختمان با استفاده از نرم افزار Designbuilder را برگزار نمود.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/3983

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 29 ارديبهشت 1394 13:55

سایر خبرهای مرتبط