منو

افراط و تفريط در ايرانيان موج مي زند.

با توجه به مصرف بالايي انرژي در كشور كه تقريبا۳/۳ برابر متوسط جهاني و ۷ برابر كشور ژاپن است موضوع بهره وري در انرژي بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/3973

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 20 ارديبهشت 1394 18:16

سایر خبرهای مرتبط