منو

همكاري سازمان بهره ­وري انرژي ايران با آژانس همكاري­هاي بين­ المللي ژاپن(جايكا)

سازمان بهره­ وري انرژي ايران با همكاري آژانس همكاري ­هاي بين ­المللي ژاپن ( جايكا) و شركت­ هاي خدمات انرژي، پروژۀ نمونۀ (پايلوت) بهينه ­سازي مصرف انرژي در ساختمان­هاي عمومي- دولتي را اجرايي مي ­نمايد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/3966

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 14 ارديبهشت 1394 13:50

سایر خبرهای مرتبط