منو

سابا با مركز آموزش عالي امام خميني (ره) جهاد كشاورزي تفاهم­ نامۀ همكاري مبادله نمودند

تفاهمنامۀ همكاري في ­مابين سابا و مركز آموزش عالي امام خميني (ره) وزارت جهاد كشاورزي منعقد گرديد.

FG_AUTHORS:

Read more http://saba.org.ir/fa/news/3959

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 07 ارديبهشت 1394 13:04

سایر خبرهای مرتبط