منو

گسترش همكاري‌هاي پژوهشي و اجرايي محيط زيستي طرح‌هاي آب و برق

در جهان امروز همه كشورها دشمن مشتركي به نام تغييرهاي آب و هوايي دارند كه تاثير اين تغييرها در ايران به‌صورت بيابان‌زايي و در ايتاليا به‌صورت تغيير شديد آب و هوا مشهود است و پاسخ به اين مشكلات نمي‌تواند از طرف يك كشور انجام گيرد و اراده جهاني را مي‌طلبد.

FG_AUTHORS:

Read more http://payesh.saba.org.ir/fa/news/3962

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 08 ارديبهشت 1394 13:53

سایر خبرهای مرتبط