منو

اولين نشست هم انديشي نمايندگان مديريت مصرف شركت هاي ...

اولين جلسه هم انديشي نمايندگان مديريت مصرف شركت هاي برق منطقه اي با هدف انسجام بخشي به فعاليت هاي مربوطه و بيان مشكلات موجود در اجراي طرح هاي مديريت بار، به دعوت برق منطقه اي باختر در محل اين شركت تشكيل شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81888

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 11 اسفند 1395 13:59

سایر خبرهای مرتبط