منو


بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 سرو اردکان برق‌دار شد

فروردين 07, 1396
پروژه توسعه بخش 230 به 63 کیلوولت پست 400 کیلوولت سرو اردکان به بهره‌برداری رسید.دوشنبه 7 فروردين 1396
 
Mar 27 2017
 برابر با 


ادامه طرح ضربتي رفع آلودگي موجود بر روي شبكه انتقال ...

در ادامه اجراي طرح ضربتي رفع آلودگي موجود بر روي شبكه انتقال وفوق توزيع شركت برق منطقه اي خوزستان بازديد ميداني و پيگيري روند اجراي اين طرح و ميزان پيشرفت كار بر اساس برنامه زمان بندي مشخص شده با حضورمعاون وزير نيرو در امور برق و انرژي، معاون هماهنگي انتقال شركت توانير و مديرعامل شركت برق منطقه اي خ...

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81808

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 02 اسفند 1395 13:59

پیوندها

سایر خبرهای مرتبط