منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

مدير عالي ايمني و سرپرست دبيرخانه كاهش تلفات توانير ...

مهندس بهنود به تقسيم بندي كاهش تلفات به دو حوزه فني و غيرفني اشاره كرد كه در جهت اجراي پروژه هاي اثربخش كه توجيه اقتصادي اشتند، عليرغم تنگناهاي مالي صنعت برق از محل اعتبارات داخلي توانير بودجه تخصيص داده شده و خوشبختانه از حدود 4 سال قبل كه عدد تلفات 15% بوده است با تلاش فراوان كليه شركت شركت هاي تو...

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81600

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 11 بهمن 1395 13:57

سایر خبرهای مرتبط