منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

تست و بازرسي 17456 دستگاه كنتور در امور برق منطقه جنوب ...

در راستاي اجراي طرح جهادي كاهش تلفات و به منظور بررسي لوازم اندازه گيري مشتركان نسبت به بازرسي و تست كنتور تعداد 17456 دستگاه كنتورمعيوب در منطقه جنوب غرب اهواز اقدام شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81515

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 02 بهمن 1395 13:56

سایر خبرهای مرتبط