منو

افتتاح سيمولاتور شبيه ساز شبكه قدرت در دانشگاه ...

با حمايت شركت توانير و همكاري شركت برق منطقه اي سمنان سيمولاتور شبيه ساز شبكه قدرت در دانشگاه صنعتي شاهرود افتتاح شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81390

آخرین ویرایش در تاریخ جمعه, 17 دی 1395 13:54

سایر خبرهای مرتبط