منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

مميزي انرژي پست هاي فوق توزيع و انتقال كليد خورد

به همت دفتر خدمات مشتركين فوق توزيع و مديريت مصرف شركت برق منطقه اي تهران، پروژه مميزي انرژي پست هاي انتقال و فوق توزيع در محدوده عملياتي اين شركت آغاز شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81316

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 08 دی 1395 13:54

سایر خبرهای مرتبط