منو

به ميزباني شركت برق منطقه اي آذربايجان؛ كارگروه ...

نشستهاي كارگروه "بهينه سازي طرح پستهاي انتقال و فوق توزيع" شركتهاي برق منطقه اي كشور به ميزباني شركت برق منطقه اي آذربايجان برگزار شد

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81225

آخرین ویرایش در تاریخ جمعه, 26 آذر 1395 13:53

سایر خبرهای مرتبط