منو

تاك تاك بازهم هك شد

شركت اروپايي فراهم كننده ي اينترنت مورد حمله سايبري قرار گرفت.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81140

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 20 آذر 1395 13:52

سایر خبرهای مرتبط