منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

برق رساني به 3 روستاي شهرستان الشتر به مراحل پاياني ...

با صرف هزينه هايي بالغ بر سه ميليارد و پانصد ميليون ريال عمليات برق رساني به سه روستاي محروم شهرستان الشتر رو به اتمام است.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81086

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 17 آذر 1395 13:51

سایر خبرهای مرتبط