منو

مدير كل دفتر فني و مهندسي معاونت توزيع توانير: ...

مدير كل دفتر فني و مهندسي معاونت توزيع توانيرگفت: فعاليت هاي انجام شده حوزه كاهش تلفات توزيع برق مركزي ارزشمندو قابل ملاحظه است.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81087

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 17 آذر 1395 13:51

سایر خبرهای مرتبط