منو

همزمان با سفر رياست محترم جمهور به استان خراسان رضوي ...

همزمان با سفر دكتر روحاني رئيس جمهور به استان خراسان رضوي 5 پروژه شركت برق منطقه اي خراسان با هزينه اي معادل 310 ميليارد ريال به بهره برداري رسيد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81089

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 17 آذر 1395 13:51

سایر خبرهای مرتبط