منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

حجم معامله هاي برق در بورس انرژي افزايش يافت

ارزش معامله هاي صورت گرفته در هفته گذشته، بيش از 85 ميليارد ريال بوده است.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81091

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 17 آذر 1395 13:51

سایر خبرهای مرتبط