منو

حجم معامله هاي برق در بورس انرژي افزايش يافت

ارزش معامله هاي صورت گرفته در هفته گذشته، بيش از 85 ميليارد ريال بوده است.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81091

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 17 آذر 1395 13:51

سایر خبرهای مرتبط