منو

نخستين قرارداد خريد تضميني برق تجديد پذير در امور ...

مدير امور تداركات و انبارهاي شركت توزيع نيروي برق استان يزد از انعقاد نخستين قرارداد خريد تضميني برق تجديد پذير ويژه مشتركان استان يزد خبر داد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81095

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 17 آذر 1395 13:50

سایر خبرهای مرتبط