منو

شمعون 2؛ تلاشي مذبوحانه براي مقابله با توان سايبري ...

شركت هاي امنيت سايبري غربي، تلاش مي كنند با راه اندازي اتحادي جهاني عليه كشورمان، رشد جهشي ايران در عرصه سايبري را متوقف سازند.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81100

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 17 آذر 1395 13:50

سایر خبرهای مرتبط