منو

امنيت سايبري از ديدگاه جان مك آفي

جان مك آفي معتقد است تنها افرادي كه در غار زندگي مي كنند، مي انديشند كه امنيت سايبري مؤثر است.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81099

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 17 آذر 1395 13:50

سایر خبرهای مرتبط