منو

معاون هماهنگي توزيع توانير در راستاي كاهش هزينه هاي ...

معاون هماهنگي توزيع توانير از دستور جديد در خصوص اطلاعيه هاي ارسال قطع انشعاب و ميزان بدهي خبر داد و گفت: صنعت برق تصميم گرفته است تا هزينه هاي ناشي از ارسال اطلاعيه ها را كه برعهده مشتركان است را حدود زيادي كاهش دهد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81085

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 14 آذر 1395 13:47

سایر خبرهای مرتبط