منو

مميزي صنعت برق در شركت توزيع برق لرستان انجام شد

نظر به رسالت كاري شركت توانير و به تبع آن شركت هاي توزيع كه وظيفه خدمات رساني به شهروندان عزيز كشورمان را برعهده دارند مي طلبد كه هرساله ارزيابي و مميزي هايي در سطح كشور در بين شركت ها انجام شود.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=81083

آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 11 آذر 1395 13:47

سایر خبرهای مرتبط