منو

افتتاح همزمان پروژه هاي اقتصاد مقاومتي برقرساني به ...

مهندس مصلحتي گفت: امسال پانصدو هشتاد روستاي واجد شرايط شناسايي شدن كرديم كه بيشتر آنها زير بيست خانوار هستند و تا آخر سال از نعمت برق بهره مند خواهند شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80902

آخرین ویرایش در تاریخ دوشنبه, 17 آبان 1395 13:44

سایر خبرهای مرتبط