منو

بهره مندي 16 روستا از توابع امور برق منطقه 4 برق اهواز ...

در راستاي افزايش سطح خدمات مطلوب و شايسته به مردم شريف كلانشهر اهواز و روستاهاي تابعه، شبكه روشنايي معابر تعدادي 16 روستا در مسير اسماعليه جاده اهواز به خرمشهر با اعتباري بالغ بر 1 ميليار و چهارصد ميليون ريال اجرا و به بهره برداري رسيد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80868

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 11 آبان 1395 13:44

سایر خبرهای مرتبط