منو

در تاسوعاي حسيني رخ داد؛ يك حادثه غيرمترقبه روي خط 20 ...

براساس بررسي هاي صورت گرفته كارشناسان امر، مشخص شد كه شبكه 20 كيلوولت؛ كاملا استاندارد بوده و اشكالي درآن مشاهده نشده است.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80757

آخرین ویرایش در تاریخ جمعه, 23 مهر 1395 13:43

سایر خبرهای مرتبط