منو

مديرعامل توانير؛ صنعت برق در بسياري از شاخص ها نسبت ...

مديرعامل شركت توانير گفت: ايران در زمينه ظرفيت نيروگاهي در خاورميانه جايگاه نخست و از نظر ميزان توليد انرژي برق هم رتبه چهاردهم جهان را دارد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80723

آخرین ویرایش در تاریخ چهارشنبه, 14 مهر 1395 13:42

سایر خبرهای مرتبط