منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

ارائه «خدمات ارتباطي مكان محور» قانونمند مي شود

...

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80608

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 27 شهریور 1395 14:41

سایر خبرهای مرتبط