منو


انجام بازرسی موجب حفظ سلامت اداری وصیانت از حقوق مردم می شود

تیر 04, 1396
بازرس ماده 91 قانون مدیریت خدمات کشوری شرکت برق منطقه‌ای یزد در گفتگوی خبری خود، به تشریح وظایف و محدوده بررسی و رسیدگی به تخلفات مربوطه در این حوزه پرداخت.

تعويض 2050دستگاه كنتوربرق معيوب ونقصان مصرف استان در ...

مهندس عادل كاظمي رئيس هيات مديره و مديرعامل اين شركت در گزارشي عملكرد تست لوازم اندازه گيري عادي سال گذشته را تشريح كرد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80609

آخرین ویرایش در تاریخ شنبه, 27 شهریور 1395 14:41

سایر خبرهای مرتبط