منو

فردا و با حضور مهندس كردي مديرعامل توانير انجام مي ...

فردا و با حضور مهندس كردي مديرعامل شركت توانير، فاز نخست بزرگترين نيروگاه توليد پراكنده شرق تهران به بهره برداري خواهد رسيد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80557

آخرین ویرایش در تاریخ پنج شنبه, 18 شهریور 1395 14:41

سایر خبرهای مرتبط