منو

فيدربندي ايستگاه جديد گناوه در هفته دولت

فيدربندي ايستگاه جديد گناوه در هفته دولت همزمان با هفته دولت و گراميداشت ياد و خاطره شهيد رجايي و باهنر، ايستگاه جديد شماره سه گناوه فيدربندي شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80478

آخرین ویرایش در تاریخ سه شنبه, 09 شهریور 1395 14:40

سایر خبرهای مرتبط