منو

آغاز طرح فهام در شركت توزيع نيروي برق استان لرستان

طرح تعويض 10 هزار كنتور برق مشتركان ديماندي با نام فهام در راستاي اجرايي كردن اقتصاد مقاومتي انجام شد.

Read more http://news.tavanir.org.ir/news/news_detail.php?id=80368

آخرین ویرایش در تاریخ یکشنبه, 31 مرداد 1395 14:40

سایر خبرهای مرتبط